حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


ناصر خاجی
معاون پژوهشی


مسعود سلطانی محمدی
معاون آموزشی


امیررضا ممدوحی

مدیران گروه‌ها


سازه‌های هیدرولیکی


روزبه پناهی
مهندسی زلزله


عباسعلی تسنیمی
سازه‌های دریایی


مهدی شفیعی فر
مهندسي آب


مهدی شفیعی فر
راه و ترابری


امیر كاووسی
خاک و پی


علی كمك پناه
مهندسی سازه


حمید محرمی
مهندسی محيط زيست


نادر مختارانی
برنامه‌ریزی حمل و نقل


امیررضا ممدوحی