شناسنامه نشریه
 • عنوان: ایمنی شناسی پزشکی
 • تاریخ انتشار: بهار 96
 • شماره: 5
 • مدیر مسئول: عاطفه علیرضایی
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی ایمونولوژی پزشکی
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • خبر-اخبارکنگره ها و همایش های علوم پزشکی
 • گزارش-معرفی مجله
 • گزارش-گزارشی از هفتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل
 • مصاحبه-مصاحبه با دکتر زهیر صراف
 • مقاله-مروری بر الگوی حرکتی لنفوسیت های T در بدن
 • مقاله-سلول های MSCدر ایمنی ذاتی و سدهای فیزیکی و کاربرد آن ها در بالین
 • مقاله-A Complex cell
 • مقاله-T Cell Therapy
 • مقاله-CAR-T Cell THERAPY
 • مقاله-نفش درمانی Steam Cell
 • مقاله-تاثیر ترکیبات رژیم غذایی بر آلرژی
 • مقاله-نقش لنفوتوکسین در تشکیل ارگان های لنفاوی


 

تعداد بازدید: 522

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)