شناسنامه نشریه
  • عنوان: صنعت و سلامت
  • تاریخ انتشار: پائیز 96
  • شماره: 2
  • مدیر مسئول: نازنین داراب‌زاده
  • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی علوم و صنایع غذایی
  • بها: رایگان
  • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه


 

تعداد بازدید: 310

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)