شناسنامه نشریه
 • عنوان: الف-ب-پ-ت
 • تاریخ انتشار: بهار 96
 • شماره: 3
 • مدیر مسئول: مهدیه توکلی
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • خبر-راه اندازی کانال انجمن مهندسی سیستم های سلامت
 • گزارش-برگزاری کارگاه آموزشی
 • گزارش-سخنرانی دکتر البدوی
 • گزارش-خلاصه پایان نامه
 • گزارش-جلسات ندا(نشست دانایی افزایی)
 • گزارش-سومین همایش مهندسی صنایع
 • مقاله-مدل اندازه گیری رضایتمندی مشتری
 • مقاله-تاکید به ضرورت پژوهش در موضوع خطای دارویی


 

تعداد بازدید: 424

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)