شناسنامه نشریه
 • عنوان: افزونه
 • تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1394
 • شماره: 1
 • مدیر مسئول: پیمان پیله چی ها
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی معمار
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • خبر-همایش ملی بزرگداشت مقام شیخ بهایی و روز معمار
 • گزارش-نشست انجمن علمی دانشجویی معمار به مناسبت سال نور
 • گزارش-نشست شهرهای هوشمند
 • گزارش-نشست علمی نقش فناوریهای دیجیتال و هوشمند در نورپردازی شهر ی
 • مصاحبه-توسعه آموزش عالی در حوزه معماری منظر
 • مقاله-ارزیابی پلان پایه: راهکاری برای توسعه محلی
 • مقاله-دگرگونی ساختاری میدان کهن
 • مقاله-بررسی آب درباغ ایرانی وتأثیرات روانی آن بر انسان
 • یادداشت-یادی از استاد


 

تعداد بازدید: 1305

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)