متن کامل خبر


 
جمع آوری وسائل دانشجویان در خوابگاه‌های شهید باقری، شهید کامروا و زینبیه

خلاصه خبر: از دانشجویان گرامی تقاضا می‌گردد به منظور جلوگیری از مفقود شدن، از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۷ لغایت ۹۹/۰۴/۱۳ با مراجعه به خوابگاه نسبت به جمع آوری و انتقال وسائل خود اقدام نمایند.

به اطلاع دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه‌های شهید باقری، شهید کامروا و زینبیه می‌رساند:

نظر به تصمیم اتخاذ شده مبنی بر اسکان دانشجویان به صورت موقت و متوالی در ایام کرونایی با نظر شورای ایمنی دانشکده‌ها در خوابگاه‌های فوق، از دانشجویان گرامی تقاضا می‌گردد از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۷ لغایت ۹۹/۰۴/۱۳ با مراجعه به خوابگاه نسبت به جمع آوری و انتقال وسائل خود اقدام نمایند. (به منظور جلوگیری از مفقود شدن)

ضمناً پس از تاریخ فوق بر اساس پروتکل اداره خوابگاه‌ها و با نظارت نمایندگان حراست، وسایل شخصی دانشجویان جمع آوری، بسته بندی، پلمپ و به سالن مطالعه هر خوابگاه منتقل خواهد شد.

بدیهی است در صورت مفقود شدن وسائل دانشجویان در حین جابجایی، عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

4 تیر 1399 / تعداد نمایش : 178