متن کامل خبر


 
تکمیل فرم خوداظهاری سلامت شرط حضور دانشجویان در دانشگاه

خلاصه خبر: شرط حضور دانشجویان در دانشگاه یا خوابگاه بر اساس اسامی اعلام شده، تکمیل فرم خوداظهاری سلامت توسط دانشجویان است.

معاونت دانشجویی یادآور می‌شود که شرط حضور دانشجویان در دانشگاه یا خوابگاه بر اساس اسامی اعلام شده، تکمیل فرم خوداظهاری سلامت توسط دانشجو و تأیید آن توسط شورای ایمنی دانشکده می‌باشد.

لینک سامانه پایش و ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس:

https://poll.modares.ac.ir

 

12 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 348