راهنماها


 

bulletراهنمای ثبت طرح تحقیق (پروپوزال) کارشناسی ارشد

bullet درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد


bullet شركت در همايش علمی و كارگاه آموزشی توسط دانشجو


bullet راهنمای انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس


bullet راهنمای گروهبندی فعالیت‌ها در سامانه گلستان برای درخواست‌های ارتقا، ترفیع و ...


bullet درخواست پرداخت هزينه‌های مربوط به پايان‌نامه و رساله‌ها


bullet درخواست دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد


bullet درخواست صدور تأییدیه اخلاق پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری