شهرسازی


 

گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1376 با هدف تربیت متخصصانی که بتوانند در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و عملی (برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرح‌های شهری) در جامعه به شکل حرفه‌ای وارد شده و مشکلات موجود در این عرصه را حل نمایند احداث شد.
مقطع دکتری شهرسازی گرایش نظریه‌های شهرسازی با پذیرش 4 دانشجو از مهر 1388 راه‌اندازی شد. هدف اعضای این گروه آن است که دانشجویان گروه شهرسازی ضمن فعالیت‌های آموزشی متداول با انجام پژوهش‌ها و طرح‌های کاربردی علاوه بر آشنایی با مسائل روز شهری بتوانند گامی هر چند کوچک در جهت حل مشکلات عدیده شهر و شهرنشینی در جامعه بردارند.
از سال 1389 گروه شهرسازی از دو گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به سه رشته‌ی برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و طراحی شهری تبدیل شد. بدین ترتیب این گروه، از گروه شهرسازی به گروه طراحی شهری، برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای تغییر نام پیدا کرد.