هنرهای اسلامی


 

گروه هنر اسلامی در دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری فعال می‌باشد و گروه هنر اسلامی از جمله رشته‌هایی است که برای اولین بار در دانشگاه تربیت مدرس دایر شده است.
رشته هنر اسلامی در حوزه هنر ایران و دیگر کشورهای اسلامی در دوران اسلامی به بحث و بررسی می‌پردازد.