معماری


 

با توجه به نیازهای بومی، ضرورت‌های حوزه معماری و اهمیت رشد و پویایی کشور در سطح منطقه و جهان، گروه معماری دانشکده هنر و معماری در گرایش‌های مختلف در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.
این گروه از سال 1360 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد شروع به فعالیت نمود و عمده فعالیت گروه، تأمین و آموزش نیروی متخصص و متعهد کارشناسی‌ارشد در گرایش و زمینه‌های ذیل می باشد:

  • کارشناسی‌ارشد، معماری - معماری (فعال)
  • کارشناسی‌ارشد، معماری - فنی (فعال)
  • کارشناسی‌ارشد، معماری - منظر (فعال)
  • کارشناسی‌ارشد، معماری - مسکن (دردست اقدام)
  • کارشناسی‌ارشد، معماری - داخلی (دردست اقدام)
  • کارشناسی‌ارشد، معماری - بیونیک (دردست اقدام)
  • کارشناسی‌ارشد، معماری - هوشمند (دردست اقدام)

گروه معماری از سال 1386 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی نموده است و عمده فعالیت گروه، تأمین و آموزش نیروی متخصص و متعهد دکتری در گرایش و زمینه‌های ذیل می‌باشد:

  • دکتری، معماری - معماری (فعال)
  • دکتری، معماری - فنی (فعال)
  • دکتری،معماری - منظر (فعال)