انیمیشن و سینما


 

گروه سینما / انیمیشن دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس با داشتن اعضای هیأت‌ علمی مجرب و با هدف رشد و ارتقای دانشجویان در دو سطح نظری و عملی و در راستای سیاست‌های کلان دانشگاه در تربیت هنرمندان متعهد و متخصص شکل گرفته است. این گروه با استفاده از آخرین نظریات در حوزه‌ سینما و انیمیشن (به‌ عنوان اشکال بسیار مهم و اثرگذار هنری، صنعتی و تکنولوژیک) بر آن است تا آگاهی دانشجویان را در تولید فیلم و انیمیشن و نیز رویکردهای تحلیلی حوزه‌های مربوطه بالا برده تا دانشجویان بتوانند ضمن برخورداری از دانش نظری، به ساخت فیلم نیز بپردازند.