علی اكبر آقاكوچك
استاد
  • دکتری: مهندسی عمران ، سازه های دریایی
  • کارشناسی‌ارشد: طراحی سازه های فولادی
  • کارشناسی: مهندسی عمران
  • آدرس: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،گروه مهندسی سازه