مهندسی محیط زیست


 

با عنایت به اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌ زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌ رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌ زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه کند ممنوع است.» و با توجه به مشکلات زیست‌ محیطی موجود در ایران نظیر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و تخلیه انواع فاضلاب‌های شهری و صنعتی و زهاب‌های کشاورزی به محیط‌ زیست، مسائل زیست‌ محیطی در کارخانه‌ها و نیز تحقیق پیرامون دفن بهداشتی، بازیابی مواد مفید از زباله‌های شهری و کنترل آلودگی ناشی از زباله‌های اتمی و خطرناک و استفاده از فناوری‌های نو ازجمله نانو، اهمیت و ارتباط این رشته با رشته‌های مختلف مهندسی مانند عمران، شیمی و مکانیک آشكار می‌شود.
گروه مهندسی محیط‌ زیست دانشگاه تربیت مدرس زیرمجموعه‌ای از دانشكده مهندسی عمران و محیط‌ زیست است كه از سال 1368 در مقطع كارشناسی‌ارشد و از سال 1376 در مقطع دكتری تخصصی اقدام به پذیرش دانشجو كرده است.

bullet اهداف و فعالیت‌های آموزشی

 • پیشبرد برنامه آموزشی دوره‌های كارشناسی‌ارشد و دكتری
 • پیشبرد برنامه آموزشی با برگزاری دوره‌های آموزشی كوتاه مدت تخصصی، كارگاه‌های آموزشی و ...

bullet فعالیت‌های پژوهشی

 • مجری بیش از 20 طرح خاتمه یافته / در دست انجام
 • هدایت بیش از 12 رساله دكتری
 • هدایت بیش از 100 پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد
 • چاپ سه جلد كتاب و یك فصل از كتاب
 • چاپ بیش از 80 مقاله در مجلات بین‌المللی و علمی- پژوهشی داخلی
 • ارائه بیش از 100 مقاله در كنفرانس‌ها و مجامع داخلی و خارجی

bullet خدمات

 • برگزاری / تدریس دوره‌­های آموزشی در زمینه‌های مختلف
 • انجام طرح‌های تحقیقاتی
 • انجام آزمایشات درخواستی با توجه به امکانات موجود