مهندسی آب


 

گروه مهندسی آب در سال 1371 در دوره کارشناسی‌ارشد راه‌اندازی شده و از سال 1375 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری نموده است. این گروه با بهره‌گیری از توان تخصصی اساتید در زمینه‌های مهندسی رودخانه، سازه‌های هیدرولیکی، نیروگاه‌های برقابی، مدل‌های عددی و فیزیکی اقدام به ارائه دروس و نیز هدایت پایان‌نامه و رساله تخصصی نموده است.
این گروه در راستای استفاده بهینه از توان علمی اساتید و دانشجویان مرتبط با مباحث آب، در سال 1380 طرح ایجاد پژوهشکده مهندسی آب را به دانشگاه ارائه نمود که نهایتاً این پژوهشکده پس از طی مراحل قانونی در سال 1382 رسماً آغاز بکار نمود.
با توجه به نیاز کشور به فعالیت‌های تخصصی در زمینه مهندسی آب، گروه رسالت خود را ارائه آخرین دستاوردهای علمی و نیز مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی پایه و کاربردی می‌داند.