سازه‌های دریایی


 

رشته مهندسی سازه‌های دریایی از سال 1379 با برگزاری دوره کارشناسی‌ارشد راه‌اندازی شده است. از این نظر دانشگاه تربیت مدرس بعد از دانشگاه تهران دومین دانشگاه کشور است که این دوره را ارایه نموده است. این رشته به مهندسی سواحل، طراحی بنادر و طراحی سازه‌های مختلف دریایی مانند انواع سکوها، اسکله‌ها، موج‌شکن‌ها، سازه‌های حفاظت و تأسیسات و تجهیزات بندری می‌پردازد. هدف این رشته آموزش افرادی است که با شناخت کافی از هیدرولیک و هیدرودینامیک دریا، اصول طراحی سازه‌ها و نیز آشنایی با سازه‌های دریایی، دارای توانایی‌های لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های تخصصی این گرایش بوده و ضمناً توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی که در این زمینه‌ها با آن روبرو می‌شوند را دارا باشند.
گروه سازه‌های دریایی با درک رسالت اصلی خود در رابطه با تربیت نیروهای متعهد و متخصص در زمینه مهندسی سازه های دریایی و نیز حفظ و توسعه‌ ارتباط مؤثر با صنعت، تولید و گسترش تولیدات علمی در زمینه مهندسی سواحل، مهندسی بنادر و سازه‌های دریایی و نیز توسعه‌ مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی را در اولویت تحقیقاتی خود قرار داده است.
در کنار تربیت دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در زمینه تخصصی و نیز انجام بیش از 15 طرح پژوهشی، مهمترین دستاوردهای گروه عبارتند از:

  • ساخت اولین دستگاه موجساز پیستونی با قابلیت تولید امواج نامنظم در کشور
  • تهیه و تدوین آیین‌نامه طراحی سکوهای دریایی کشور
  • تدوین آیین‌نامه ملی طراحی موج شکن‌های سکویی
  • انجام پروژه تحقیقاتی ملی و تهیه آیین نامه "کاربرد سنگ در موج شکن ها و سازه‌های بندری"
  • مشارکت در تهیه استاندارد ملی طراحی سازه‌های دریایی