زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین گنجی دوست مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) استاد مهندسی محیط زیست • تصفیه آب • تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی • کاربرد نانو فناوری در تصفیه آب و فاضلاب
بیتا آیتی مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) دانشیار مهندسی محیط زیست • تصفیه آب • تصفیه فاضلاب‌ شهری و صنعتی • کاربرد پلیمرها و نانو فناوری در تصفیه آب و فاضلاب
نادر مختارانی مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) استادیار مهندسی محیط زیست • مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی • مدیریت پسماندهای خطرناک 1- آلودگی خاک 2- توسعه پایدار 3- LCA