زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
بیتا آیتی مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) دانشیار مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست تصفیه آب تصفیه فاضلاب‌ شهری و صنعتی کاربرد پلیمرها و نانو فناوری در تصفیه آب و فاضلاب
نادر مختارانی مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) استادیار مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست مدیریت پسماند آلودگی خاک توسعه پایدار LCA
حسین گنجی دوست مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) استاد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست تصفیه آب تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی کاربرد نانو فناوری در تصفیه آب و فاضلاب