زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد نوروزعلیایی مهندسی عمران – خاك و پی استادیار مهندسی عمران ـ مهندسی ژئوتکنیک مدل سازی عددی پدیده های ژئوتکنیکی انرژی های نو، گود برداری عمیق
علی اکبر گلشنی مهندسی عمران - خاك و پی استادیار مهندسی عمران ـ مهندسی ژئوتکنیک مدل سازی عددی و آزمایشگاهی شگست هیدرولیگی و گسترش ترگ در سنگ مهندسی تونل و سازه های زیر زمینی
محمود یزدانی مهندسی عمران - خاك و پی استادیار مهندسی عمران ـ مهندسی ژئوتکنیک مطالعه پدیده آب شستگی در مصالح دانه ای (فرونشست زمین، جوشش ماسه، زوال فیلتر) تحلیل هیدرولیکی توده های سنگی (شکست هیدرولیکی، تزریق دوغاب در سنگ، گسترش ترک)
علی کمک پناه مهندسی عمران - خاك و پی دانشیار مهندسی عمران ـ مهندسی ژئوتکنیک ژئوتکنیک لرزه ای و اندرکنش سازه و خاک مهندسی تونل و سازه های زیرزمینی