متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه آموزشی"رویکردهای معاصر در زبان شناسی" و " ویرایش متون علمی "

خلاصه خبر: گروه زبان روسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبان روسی و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی کارگاه آموزشی برگزار می کند

گروه زبان روسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبان روسی و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی کارگاه آموزشی برگزار می کند:

سخنران: خانم پروفسور شوستووا از کشور روسیه
موضوع:
         1. رویکردهای معاصر در زبان شناسی

         2. ویرایش متون علمی (بر اساس مقالات علمی)

زمان: دوشنبه 18/08/1394

ساعت: 10 تا 12 و 30/13 تا 30/15

مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه 4، سالن دکتر میر حسنی

12 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1145