فهرست نشریات


 
#نام نشریهشمارهسردبیرتاریخ انتشارصاحب امتیاز
#نام نشریهشمارهسردبیرتاریخ انتشارصاحب امتیاز
Didactra ۲ فاطمه خموش پاییز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه نمایش
Didactra ۱ فاطمه خموش پاییز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه نمایش
Modares educational in TEFL ۲ فاطمه طبسی مفرد زمستان ۹۵ گروه زبان انگلیسی نمایش
Modares educational in TEFL ۱ فاطمه طبسی مفرد زمستان ۹۲ گروه زبان انگلیسی نمایش
ارسن ۱ سپیده افسری بهار و تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی طراحی شهری ,,,,,,,,,,,,,, نمایش
افزونه ۱ پیمان پیله چی ها پاییز و زمستان ۱۳۹۴ انجمن علمی-دانشجویی معمار ,,,,,,,, نمایش
افزونه ۲ پیمان پیله چی ها بهار و تابستان ۱۳۹۵ انجمن علمی-دانشجویی معمار ,,,,,,,,,,, نمایش
الف-ب-پ-ت ۳ مهدیه توکلی بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت ,,,,,,, نمایش
الف-ب-پ-ت ۲ مهدیه توکلی اردیبهشت ۱۳۹۵ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت ,,,,, نمایش
الف-ب-پ-ت ۱ مهدیه توکلی فروردین ۱۳۹۵ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت ,,,,, نمایش
ایمنی شناسی پزشکی ۵ عاطفه علیرضایی بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی ایمونولوژی پزشکی ,,,,,,,,,,, نمایش
ایمنی و سلامت کار ۱ عمران احمدی زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای نمایش
آذر ۱ عرفان اکبر آبادی شهریور ۹۵ انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو نمایش
آرایه ۱ فرزانه فرشید نیک بهار ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر ,,,,,,,,,,, نمایش
آرایه ۲ فرزانه فرشید نیک تابستان ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر ,,,,,,,,,, نمایش
آرایه ۳ فرزانه فرشید نیک زمستان ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر ,,,,,,,,, نمایش
آوای سلامت ۳ آزیتا ظهیری بهار ۱۳۹۶ انجمن علمی-دانشجویی ارتقای سلامت ,,,,,, نمایش
آوای سلامت ۱ آزیتا ظهیری اردیبهشت ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی ارتقای سلامت نمایش
آوای سلامت ۲ آزیتا ظهیری بهمن ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی ارتقای سلامت نمایش
برنامه ریزی فضایی ۱ آرام ابراهیمی زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین ,,,,,, نمایش
پالار ۱ محمد یزدانی تیر ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی عمران و محیط زیست نمایش
پرستاری نوین ۱ زهره قزلسفلی زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی پرستاری ,,,, نمایش
پژوهش های باستان شناسی ۱۱ حسین ناصری بهار ۹۳ انجمن علمی- دانشجویی باستان شناسی نمایش
تاریخ نو ۱۷ کامران حمانی زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۸ کامران حمانی بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۹ کامران حمانی تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
توان ۲ رسول رجایی اردیبهشت ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق نمایش
توان ۳ رسول رجایی خرداد و تیر ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق نمایش
حرکت ۱ رسول رجایی تابستان ۹۶ شورای دبیران انجمن های علمی-دانشجویی نمایش
خانواده پژوهی ۱ سعیده صفایی زمستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان ,,,,,,,,, نمایش
خانواده پژوهی ۲ سعیده صفایی بهار ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان ,,,,,,,,,,,,, نمایش
خانواده پژوهی ۳ سعیده صفایی تابستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان ,,,,,,,,,,,,, نمایش
زبان و ادبیات عربی ۱ سید حسین حسینی بهار و تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
زبان و ادبیات عربی ۲ سید حسین حسینی پاییز و زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
زبان و ادبیات عربی ۳ سید حسین حسینی بهار و تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
زبان و شناخت ۱ فاطمه شاهوردی پاییز و زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی ,,,,,,, نمایش
سیاست ۱۴ حبیب رضا زاده تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی ,,,,,, نمایش
سیاست ۱۳ حبیب رضا زاده بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی ,,,,,, نمایش
صنعت و سلامت ۱ نازنین داراب زاده دی ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم و صنایع غذایی نمایش
طاقچه ۱ سید محمد رضا ملکی پاییز ۹۴ کانون فرهنگی-ادبی کلمه نمایش
علم ورزش ۱ افسانه جمالی بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
کهف ۱ محمد علی حسینیان بهار ۹۵ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
کهف ۲ محمد علی حسینیان پاییز ۹۶ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
گستره ۱ علی بهشتیان پاییز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی جغرافیای سیاسی ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, نمایش
گستره ۲ علی بهشتیان زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی جغرافیای سیاسی ,,,,,,,, نمایش
مجله فلسفه ۱ حاتم معلم بهار و تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی فلسفه نمایش
مصلح ۹۴ شاهد عابدی آبان ۹۶ بسیج دانشجویی نمایش
مصلح ۹۳ شاهد عابدی آبان ۹۶ بسیج دانشجویی نمایش
مصلح ۹۲ شاهد عابدی مهر ۹۶ بسیج دانشجویی نمایش
مطالعات حقوقی ۱ زهرا ایوبی بهار ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی حقوق نمایش
مطالعات حقوقی ۲ زهرا ایوبی بهار ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی حقوق نمایش
مکابیو ۱ بهنام حسینقلی لو زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
مکابیو ۲ بهنام حسینقلی لو بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
مکابیو ۳ بهنام حسینقلی لو تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
نور الانوار ۱ رویا طالبی زمستان ۹۴ کانون قرآن و عترت نمایش
زبان و شناخت ۲ فاطمه شاهوردی بهار و تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۱ فاطمه جهان پیما پائیز ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۲ عمار تقوی زمستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۳ فاطمه جهان پیما پائیز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۴ فاطمه جهان پیما زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۵ فاطمه جهان پیما تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
سیاست ۱ سعید ملک تبار فیروزجائی دی و بهمن ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۲ سعید ملک تبار فیروزجائی بهار ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۳ حبیب رضازاده پائیز ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۴ حبیب رضازاده زمستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۵ حبیب رضازاده بهار ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۶ حبیب رضازاده تابستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۷ حبیب رضازاده پائیز ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۸ حبیب رضازاده زمستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۹ حبیب رضازاده بهار ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۱۰ حبیب رضازاده تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۱۱ حبیب رضازاده پائیز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۱۲ حبیب رضازاده زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
صنعت و سلامت ۲ نازنین داراب‌زاده پائیز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم و صنایع غذایی نمایش
کهف ۳ محمدعلی حسینیان تابستان ۹۶ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
مکابیو ۴ بهنام حسینقلی‌لو پائیز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
مکابیو ۵ هانیه صمدی زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
توان ۱ رسول رجایی فروردین ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق نمایش
دنیای خاکی ۱ محمدتقی حیدری بهار ۹۷ انجمن علمی دانشجویی خاکشناسی نمایش
پالار ۲ محمد یزدانی خرداد ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی عمران و محیط زیست نمایش
علم ورزش ۲ افسانه جمالی پاییز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
فناوری‌های ناب ۱ مرضیه موسی‌زاده تابستان ۹۷ نمایش
فناوری‌های ناب ۲ مرضیه موسی‌زاده پاییز ۹۷ نمایش
Didactra ۳ فاطمه خموش ۱۳۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه نمایش
علم ورزش ۳ افسانه جمالی زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
ماموت ۱ کاوش رستمی زمستان و بهار ۹۷ انجمن علمی دانشجویی حفاری مکانیزه نمایش
الف-ب-پ-ت ۶ علی اعرابی خرداد ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
پونز ۱ بابک ثبوتی هفته دوم آذر ۹۷ نمایش
پونز ۲ بابک ثبوتی هفته چهارم آذر ۹۷ نمایش
پونز ۳ بابک ثبوتی هفته اول دی ۹۷ نمایش
مجله فلسفه ۲ سینا سالاری خرم زمستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی فلسفه نمایش
دنیای خاکی ۳ محمدتقی حیدری پاییز ۹۷ انجمن علمی دانشجویی خاکشناسی نمایش
الف-ب-پ-ت ۷ علی اعرابی تیر ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
دنیای خاکی ۲ محمدتقی حیدری تابستان ۹۷ انجمن علمی دانشجویی خاکشناسی نمایش
زبان و ادبیات عربی ۵ سید حسین حسینی بهار و تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
فناوری‌های ناب ۳ مرضیه موسی‌زاده زمستان ۹۷ نمایش
زبان و شناخت ۳ پریسا سادات میرنژاد پاییز و زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی نمایش
تاریخ نو ۲۰ کامران حمانی پاییز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۲۱ کامران حمانی زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
سیاست ۱۵ حبیب رضا زاده پاییز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۱۶ حبیب رضا زاده زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
کهف ۴ محمد علی حسینیان زمستان ۹۶ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
زبان و ادبیات عربی ۴ سید حسین حسینی پاییز و زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
خانواده پژوهی ۴ سعیده صفایی بهار و تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان نمایش
مصلح ۹۹ شاهد عابدی اردیبهشت ۹۷ بسیج دانشجویی نمایش
تاریخ نو ۲۲ کامران حمانی بهار ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
کهف ۵ محمد علی حسینیان بهار ۹۷ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
Didactra ۴ فاطمه خموش ۱۳۹۷ انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه نمایش
ارسن ۲ سپیده افسری پاییز و زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی طراحی شهری نمایش
افزونه ۳ پیمان پیله چی‌ها پاییز و زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی معمار نمایش
الف-ب-پ-ت ۴ مهدیه توکلی تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
الف-ب-پ-ت ۵ رضا مختاریان پائیز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
تاریخ نو ۱ هادی بیاتی بهار و تابستان ۹۰ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۲ هادی بیاتی بهار و تابستان ۹۰ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۳ هادی بیاتی بهار و تابستان ۹۱ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۴ هادی بیاتی پاییز و زمستان ۹۱ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۵ هادی بیاتی بهار و تابستان ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۶ هادی بیاتی پاییز و زمستان ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۷ هادی بیاتی تابستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۸ هادی بیاتی تابستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۹ هادی بیاتی زمستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۰ هادی بیاتی بهار ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۱ هادی بیاتی تابستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۲ هادی بیاتی پائیز ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۳ هادی بیاتی زمستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۴ کامران حمانی بهار ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۵ کامران حمانی تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
سیاست ۱۷ سعید ملک تبار فیروزجائی بهار ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
پژوهش های باستان شناسی ۱۲ - ۱۳ حسین ناصری صومعه پاییز و زمستان ۹۳ و بهار و تابستان ۹۴ انجمن علمی- دانشجویی باستان شناسی نمایش
علم ورزش ۴ افسانه جمالی بهار ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
علم ورزش ۵ افسانه جمالی پاییز ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
به‌نژادی گیاهی ۱ مهرناز تناور بهار و تابستان ۹۷ نمایش
مکابیو ۶ هانیه صمدی تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
سیاست ۱۸ حبیب رضازاده تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
زبان و شناخت ۴ پریسا سادات میرنژاد بهار و تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی نمایش